Aerobic mix čine Aerobic Classic,Body Toning, Body Workout, Hi/Lo impact aerobic, Step aerobic, vežbe u parovima, Fit Band aerobic.

Aerobic Classic – Trening je srednjeg intenziteta sa mnoštvom jednostavnih aerobnih koraka. Cilj je jačanje i bolikovanje mišića uz statičke i dinamičke vežbe.

Body Workout – Program ima za cilj povećanje izdržljivosti, oblikovanja mišića sa ili bez tegova u toku vežbanja. Trening je srednjeg intenziteta namenjen vežbačima različite fizičke spremnosti.

Vežbe u parovima – Širok spektar vežbi sa ili bez rekvizita namenjenih za oblikovanje i jačanje mišića. Vežbe se izvode uz asistenciju partnera.

Hi/Lo impact aerobic – Zabavne i jednostavne kombinacije koraka i poskoka koje se uz ritam muzike sjedinjuju u originalne koreografije sa cilejm da se razviju funkcionalne sposobnosti, jača i oblikuje muskulatura. Vežbe angažuju vaše srce i telo do nivoa iscrpljensoti tokom dela visokog intenziteta (HI) a omogućava oporavak tokom dela niskog intenziteta (Low).

Fit band Aerobic – Elementi klasičnog aerobika uz pomoć elastične trake čine ovaj program specifičnim.Cilj treninga je wordpress themes jačanje i istezanje muskulature primenom elastične trake koju koristimo u različitim oblicima: celu, skraćenu, vezanu u čvor ili udvostručenu, u zavisnosti od vežbe koja se izvodi. Trening je prilagođen vežbačima svih nivoa.

Body Toning – Predstavlja jedan od tipova aerobika umerenog intenziteta, koji ima za cilj jačanje i oblikovanje muskulature celog tela, uz primenu raznih rekvizita (tegova za ruke, tegova za noge, palica, step klupa). Poseban akcenat stavlja se na problematične zone ženskog tela (noge, zadnjica, stomak).

Step aerobic – Siguran način za efektivan kardio trening. Karakteristika ovog programa je rad uz steper (step klupa), pomoću kojeg utičemo na oblikovanje mišića nogu, zadnjice i kompletne muskulature, u kombinaciji sa sitnim rekvizitima (tegovi, palice,…). Jednostavni aerobik ili plesni koraci spajaju se u jednostavnu koreografiju iz koje se sastoji prvi deo časa. Drugi deo časa sadrži vežbe snage, izdržljivosti i vežbe koje su namenjene za jačanje cele muskulature, sa ili bez rekvizita. Završna faza treninga je istezanje i opuštanje.